گل سرخ اخلاق را خوش و مطبوع كرده و باعث گشادگی عروق می شود. همچنین گل سرخ پوست را شاداب كرده و آرامش خاطر ایجاد می كند. سرزمین پهناور ایران مهد رویش دو نوع گل سرخ است: گل سرخ تبریز و گل سرخ قمصر كاشان، كه هر كدام از این گلها دارای طبع متفاوتی است.
گل تبریز برای تهیه قند گل مناسب است؛ گل سرخ تبریز را در فروردین و اردیبهشت در یك دیگ مسی با قند می سایند و در دیگ را با یك پارچه ضخیم پوشانده و در معرض آفتاب تابستان روی پشت بام می گذارند تا دیگ حاوی قند و گل به تدریج با اشعه نور خورشید در روزها گرم و شبها سرد شود و معجون طبیعی قند گل تا پایان فصل مهرماه آماده شود، اما برای درست كردن شربت گل: برگ گل سرخ را به مدت چند ساعت می جوشانیم تا آب و عصاره گل غلیظ شده، سپس به آن شكر را افزوده، آن را می پالاییم و با یخ و چند برگ گل سرخ تزئین می كنیم.